02/11/2023 thông báo

02/11/2023

Thông báo khởi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5

Thông báo khởi công xây dựng công trình nhà ở thấp tầng dự án khu đô thị Thanh Hà Cienco 5

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO5

Số: 48 /TB-QLXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ Ở THẤP TẦNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ – CIENCO5

Kính gửi:

UBND quận Hà Đông

UBND huyện Thanh Oai 

UBND phường Kiến Hưng

UBND phường Phú Lương 

UBND xã Cự Khê

Căn cứ thông báo số 519/SXD-QLXD ngày 16/01/2020 của Sở Xây dựng về việc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình Nhà ở thấp tầng chưa xây dựng tại các ô đất ký hiệu B1.1-BT01+B1.1-BT05, B1.1-LK01+B1.1 LK19 thuộc dự án Khu đô thị Thanh Hà – Cienco5, phường Phú Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông và xã Cự Khê huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-QLXD ngày 10/5/2022 của Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công;

Xem thêm : Quy hoạch chi tiết khu đô thị Thanh Hà B1.1

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra số 35/2022 ngày 09/5/2022 của Trung tâm Kỹ thuật hạ tầng và khảo sát, kiểm định xây dựng – Viện Kiến trúc quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 50-2023/QĐ-TGĐ ngày 31/10/2023 của Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nhà ở thấp tầng tại Khu đô thị Thanh Hà – Cienco5.

Căn cứ thông báo số 502/TB-VP ngày 31/10/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét việc xử lý vi phạm tồn tại của Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B tại huyện Thanh Oai và quận hà Đông;

Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, với những nội dung như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Nhà ở thấp tầng khu B1.1 thuộc dự án: Khu đô thị Thanh Hà – Cienco5;

2. Địa điểm xây dựng: Quận Hà Đông, huyện Thanh Oai;

3. Tên và địa chỉ của Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco5 : 

4. Tên và cá nhân phụ trách trực tiếp: Tổng giám đốc Đỗ Trung Kiên; 

5. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng Nhà ở thấp tầng khu B1.1 – Dự án KĐT Thanh Hà – Cienco5: Công trình cấp III;

6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ:

Nhà thầu thiết kế: Công ty Cổ phần Xây dựng G7

Đơn vị Giám sát và BQLDA: Ban Quản lý dự án Công ty CPPT Địa ốc Cienco5

7. Ngày khởi công: 08/11/2023

(Danh mục Hồ sơ gửi kèm theo: Bản vẽ TKCS, Bản vẽ TKTC, Quyết định phê duyệt bản vẽ TKTC Nhà thấp tầng khu B1.1)

Trân trọng!

thông báo khởi công
thông báo
biệt thự liền kề thanh hà

Tin liên quan

Call Now