Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK23
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 69%

Thông tin giá

 Diện tích 146.34m2
 Ưu điểm 2 Mặt Đường
 Giá HĐ 20 Triệu/m2
 Giá bán 31 Triệu/m2
 Đã đóng 60% (1756.08 Triệu)
 Còn nợ 40% (1170.72 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1609.74 Triệu
 Số tiền thanh toán 3365.82 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.53654 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.3
 Tên lô LK04
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Sát Đường 50
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 42 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2700 Triệu
 Số tiền thanh toán 4200 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.2 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.4
 Tên lô LK10
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Gần Trường Học
 Giá HĐ 19 Triệu/m2
 Giá bán 35 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1900 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1600 Triệu
 Số tiền thanh toán 3500 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.5 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô BT04
 Ô số
 Số tầng 3
 Mặt tiền 12
 Mặt hậu 12
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 240m2
 Ưu điểm Biệt Thự Song Lập
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 27 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (3600 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Mua Bán
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2880 Triệu
 Số tiền thanh toán 6480 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 6.48 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK05
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5.1
 Mặt hậu 5.1
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công Đông Nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 80%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 39 Triệu/m2
 Đã đóng 102% (1530 Triệu)
 Còn nợ -2% (-30 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2400 Triệu
 Số tiền thanh toán 3930 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.9 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK12
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 90m2
 Ưu điểm Nhìn Trường Học
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 36.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1350 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1935 Triệu
 Số tiền thanh toán 3285 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.285 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK26
 Ô số
 Số tầng 04
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Gần Trường Học
 Giá HĐ 16 Triệu/m2
 Giá bán 26.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1600 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1050 Triệu
 Số tiền thanh toán 2650 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 2.65 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK37
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Gần Hồ Điều Hòa
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 32 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1700 Triệu
 Số tiền thanh toán 3200 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.2 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B2.2
 Tên lô BT12
 Ô số
 Số tầng 3
 Mặt tiền 10
 Mặt hậu 10
 Hướng nhà Đông nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 250m2
 Ưu điểm 3 Mặt Thoáng
 Giá HĐ 17 Triệu/m2
 Giá bán 35 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (4250 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 4500 Triệu
 Số tiền thanh toán 8750 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 8.75 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B2.3
 Tên lô LK12
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây bắc
 Mặt đường 30m
 Hướng ban công Đông nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 112.5m2
 Ưu điểm Đường Lớn
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 46 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1687.5 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3487.5 Triệu
 Số tiền thanh toán 5175 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.175 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B2.3
 Tên lô LK13
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công Tây Nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 85m2
 Ưu điểm Gần Trường Học
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 40 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1275 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2125 Triệu
 Số tiền thanh toán 3400 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.4 Tỷ

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chi tiết Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Đường Hướng Ưu điểm Giá bán /m2 % Đóng Tổng giá trị HĐ
A1.2 LK23 146.34 m2 17 m Đông Nam 2 Mặt Đường 31 Triệu 60% 4.53654 Tỷ
A2.3 LK04 100 m2 17 m Tây Nam Sát Đường 50 42 Triệu 100% 4.2 Tỷ
A2.4 LK10 100 m2 17 m Tây Nam Gần Trường Học 35 Triệu 100% 3.5 Tỷ
B1.1 BT04 240 m2 14 m Đông Bắc Biệt Thự Song Lập 27 Triệu 100% 6.48 Tỷ
B1.1 LK05 100 m2 14 m Đông Bắc Nhìn Chung Cư 39 Triệu 102% 3.9 Tỷ
B1.1 LK12 90 m2 14 m Đông Bắc Nhìn Trường Học 36.5 Triệu 100% 3.285 Tỷ
B1.4 LK26 100 m2 14 m Đông Bắc Gần Trường Học 26.5 Triệu 100% 2.65 Tỷ
B1.4 LK37 100 m2 14 m Đông Bắc Gần Hồ Điều Hòa 32 Triệu 100% 3.2 Tỷ
B2.2 BT12 250 m2 17 m Đông nam 3 Mặt Thoáng 35 Triệu 100% 8.75 Tỷ
B2.3 LK12 112.5 m2 30 m Tây bắc Đường Lớn 46 Triệu 100% 5.175 Tỷ
B2.3 LK13 85 m2 17 m Đông Bắc Gần Trường Học 40 Triệu 100% 3.4 Tỷ
11 BĐS1

DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN

Kí hiệu Tòa Tầng Căn Hướng ban công Góc/Thường Số PN Diện tích Giá bán /m2 Tổng giá trị HĐ Chênh

Call Now