Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.2
 Tên lôLK03
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng76%
 Diện tích100m2
 Ưu điểmNhìn T.Học
 Giá bán59 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán5.90 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng5.90 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK37
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích100m2
 Ưu điểmVen Hồ
 Giá bán51 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán5.10 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng5.10 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.10
 Tên lôBT02
 Ô số06
 Số tầng03
 Mặt tiền12
 Mặt hậu12
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ4
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng50
 Diện tích240m2
 Ưu điểmMặt Kênh
 Giá bán48 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Mua Bán
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán11.52 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng11.52 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.3
 Tên lôBT11
 Ô số
 Số tầng03
 Mặt tiền10
 Mặt hậu10
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng50%
 Diện tích212.01m2
 Ưu điểmVen Hồ
 Giá bán61 Triệu/m2
 Đã đóng90% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán12.93 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng12.93 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK15
 Ô số12
 Số tầng04
 Mặt tiền24
 Mặt hậu27
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng76%
 Diện tích127.5m2
 Ưu điểmGóc Chính
 Giá bán63 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán8.03 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng8.03 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK29
 Ô số01
 Số tầng04
 Mặt tiền24.6
 Mặt hậu27.5
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng76%
 Diện tích137.5m2
 Ưu điểmGóc Chính
 Giá bán68 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán9.35 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng9.35 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.2
 Tên lôLK06
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng80%
 Diện tích100m2
 Ưu điểmNhìn C.cư
 Giá bán60 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán6.00 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng6.00 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK35
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Bắc
 Mật độ xây dựng76%
 Diện tích100m2
 Ưu điểmNhìn C.cư
 Giá bán60 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán6.00 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng6.00 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK06
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng76%
 Diện tích100m2
 Ưu điểmVen Hồ
 Giá bán60 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán6.00 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng6.00 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK15
 Ô số01
 Số tầng04
 Mặt tiền5,1
 Mặt hậu5,1
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng76%
 Diện tích102m2
 Ưu điểmGóc vườn hoa
 Giá bán68 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Mua Bán
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán6.94 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng6.94 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA3.1
 Tên lôLK01
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng74%
 Diện tích100m2
 Ưu điểmGiá rẻ
 Giá bán33 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.30 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.30 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK28
 Ô số10
 Số tầng04
 Mặt tiền24
 Mặt hậu27
 Mặt đường14+17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng76%
 Diện tích127.5m2
 Ưu điểmGóc Chính
 Giá bán61 Triệu/m2
 Đã đóng% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán7.78 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng7.78 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK15
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng76%
 Diện tích100m2
 Ưu điểmVen Hồ
 Giá bán57 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờVăn Bản Chuyển Nhượng
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán5.70 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng5.70 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB2.1
 Tên lôBT07
 Ô số16
 Số tầng03
 Mặt tiền10
 Mặt hậu10
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng50%
 Diện tích200m2
 Ưu điểmVen Hồ
 Giá bán61 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Mua Bán
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán12.20 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng12.20 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.7
 Tên lôLK10
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng80
 Diện tích90m2
 Ưu điểmNhìn T.Học
 Giá bán54 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.86 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.86 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.3
 Tên lôBT01
 Ô số
 Số tầng03
 Mặt tiền12
 Mặt hậu13.7
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng50%
 Diện tích256.98m2
 Ưu điểmMặt Hồ
 Giá bán80 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán20.56 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng20.56 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.4
 Tên lôLK16
 Ô số08
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng76 %
 Diện tích100m2
 Ưu điểmView V.Hoa
 Giá bán48.5 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Mua Bán
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.85 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.85 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.1
 Tên lôLK13
 Ô số08
 Số tầng04
 Mặt tiền22
 Mặt hậu23.5
 Mặt đường14+14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng83%
 Diện tích84.7m2
 Ưu điểmGóc Chính
 Giá bán77 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán6.52 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng6.52 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.2
 Tên lôLK17
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng76%
 Diện tích85.41m2
 Ưu điểmTiện KD
 Giá bán78 Triệu/m2
 Đã đóng80% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán6.66 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng6.66 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.1
 Tên lôBT01
 Ô số
 Số tầng03
 Mặt tiền10
 Mặt hậu10
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng50%
 Diện tích230m2
 Ưu điểmTiện KD
 Giá bán55 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán12.65 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng12.65 Tỷ

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Nhà ở Liền Kề B1.2 LK03 100 m214 mĐông BắcNhìn T.Học59 Triệu5.9 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK37 100 m214 mĐông BắcVen Hồ51 Triệu5.1 TỷCòn hàng
Biệt Thự Đơn Lập A2.10 BT0206240 m217 mĐông NamMặt Kênh48 Triệu11.52 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập A1.3 BT11 212.01 m214 mTây NamVen Hồ61 Triệu12.93261 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK1512127.5 m217 mĐông NamGóc Chính63 Triệu8.0325 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK2901137.5 m217 mĐông BắcGóc Chính68 Triệu9.35 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.2 LK06 100 m214 mĐông BắcNhìn C.cư60 Triệu6 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK35 100 m217 mTây BắcNhìn C.cư60 Triệu6 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK06 100 m217 mĐông NamVen Hồ60 Triệu6 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK1501102 m217 mĐông NamGóc vườn hoa68 Triệu6.936 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A3.1 LK01 100 m214 mĐông NamGiá rẻ33 Triệu3.3 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK2810127.5 m214+17 mTây NamGóc Chính61 Triệu7.7775 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK15 100 m217 mĐông NamVen Hồ57 Triệu5.7 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập B2.1 BT0716200 m214 mTây NamVen Hồ61 Triệu12.2 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A2.7 LK10 90 m214 mĐông BắcNhìn T.Học54 Triệu4.86 TỷCòn hàng
Biệt Thự Đơn Lập A1.3 BT01 256.98 m214 mĐông NamMặt Hồ80 Triệu20.5584 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A2.4 LK1608100 m214 mĐông NamView V.Hoa48.5 Triệu4.85 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK130884.7 m214+14 mĐông NamGóc Chính77 Triệu6.5219 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK17 85.41 m225 mTây NamTiện KD78 Triệu6.66198 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập B1.1 BT01 230 m214 mĐông NamTiện KD55 Triệu12.65 TỷCòn hàng
1 2 17 18

=> Tổng Quan Khu Đô Thị Thanh Hà Chi Tiết

DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN

Kí hiệuTòaTầngCănHướng ban côngGóc/ThườngSố PNDiện tíchGiá bán /m2Tổng giá trị HĐChênh

Call Now