Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK09
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 95m2
 Ưu điểm Gần Hồ
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 35 Triệu/m2
 Đã đóng 90% (1539 Triệu)
 Còn nợ 10% (171 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1615 Triệu
 Số tiền thanh toán 3154 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.325 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK11
 Ô số 12
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 80m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 19 Triệu/m2
 Giá bán 50 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (1216 Triệu)
 Còn nợ 20% (304 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2480 Triệu
 Số tiền thanh toán 3696 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK15
 Ô số 04
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 80m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 19 Triệu/m2
 Giá bán 60 Triệu/m2
 Đã đóng 90% (1368 Triệu)
 Còn nợ 10% (152 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3280 Triệu
 Số tiền thanh toán 4648 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.8 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK23
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 69%

Thông tin giá

 Diện tích 146.34m2
 Ưu điểm 2 Mặt Đường
 Giá HĐ 20 Triệu/m2
 Giá bán 31 Triệu/m2
 Đã đóng 60% (1756.08 Triệu)
 Còn nợ 40% (1170.72 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1609.74 Triệu
 Số tiền thanh toán 3365.82 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.53654 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.3
 Tên lô LK04
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Sát Đường 50
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 41 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2600 Triệu
 Số tiền thanh toán 4100 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.1 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.4
 Tên lô LK10
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Gần Trường Học
 Giá HĐ 19 Triệu/m2
 Giá bán 35.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1900 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1650 Triệu
 Số tiền thanh toán 3550 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.55 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.4
 Tên lô LK19
 Ô số 14
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Đường Lớn
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 39 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2400 Triệu
 Số tiền thanh toán 3900 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.9 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô BT01
 Ô số
 Số tầng 3
 Mặt tiền 10
 Mặt hậu 10
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 230m2
 Ưu điểm Sau Shophouse
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 30 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (4140 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2760 Triệu
 Số tiền thanh toán 6900 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 6.9 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô BT05
 Ô số 12
 Số tầng 03
 Mặt tiền 12
 Mặt hậu 12
 Hướng nhà Tây nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 240m2
 Ưu điểm Đường Lớn
 Giá HĐ 20 Triệu/m2
 Giá bán 38.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (4800 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 4440 Triệu
 Số tiền thanh toán 9240 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 9.24 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô BT05
 Ô số 11
 Số tầng 3
 Mặt tiền 30
 Mặt hậu 20
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 46 x 25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 252m2
 Ưu điểm Ô Góc Đường 46
 Giá HĐ 20 Triệu/m2
 Giá bán 56 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (5040 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 9072 Triệu
 Số tiền thanh toán 14112 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 14.112 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK04
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 7,1 + 12,2
 Mặt hậu 7,5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 46 + 14m
 Hướng ban công Đông Nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 80%

Thông tin giá

 Diện tích 116.69m2
 Ưu điểm Ô Góc Chính
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 65 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 7584.85 Triệu
 Số tiền thanh toán 7584.85 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 7.58485 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK08
 Ô số 03
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 80%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Sát Chung Cư
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 39.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2450 Triệu
 Số tiền thanh toán 3950 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.95 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK10
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 82m2
 Ưu điểm Nhìn chung cư
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 47 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1230 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2624 Triệu
 Số tiền thanh toán 3854 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.854 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.2
 Tên lô LK01
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 80%

Thông tin giá

 Diện tích 85m2
 Ưu điểm Đường Lớn
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 54 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1275 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3315 Triệu
 Số tiền thanh toán 4590 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.59 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.3
 Tên lô BT08
 Ô số
 Số tầng 3
 Mặt tiền 15
 Mặt hậu 15
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công Đông Nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 183m2
 Ưu điểm Cạnh Vườn Hoa
 Giá HĐ 16 Triệu/m2
 Giá bán 32 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (2928 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2928 Triệu
 Số tiền thanh toán 5856 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.856 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.3
 Tên lô BT14
 Ô số 04
 Số tầng 3
 Mặt tiền 10.1
 Mặt hậu 10.1
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 202m2
 Ưu điểm Góc Vườn Hoa
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 27.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (3030 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Mua Bán
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2525 Triệu
 Số tiền thanh toán 5555 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.555 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.3
 Tên lô BT15
 Ô số 06
 Số tầng 3
 Mặt tiền 10
 Mặt hậu 10
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 203.75m2
 Ưu điểm Nhìn Trường Học
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 26.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 5399.375 Triệu
 Số tiền thanh toán 5399.375 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.399375 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô BT07
 Ô số
 Số tầng 3
 Mặt tiền 10
 Mặt hậu 10
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 200m2
 Ưu điểm Nhìn Vườn Hoa
 Giá HĐ 17 Triệu/m2
 Giá bán 26 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (3400 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1800 Triệu
 Số tiền thanh toán 5200 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.2 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK13
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Gần Hồ
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 37.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2250 Triệu
 Số tiền thanh toán 3750 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.75 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK14
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Gần Hồ
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 38.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2350 Triệu
 Số tiền thanh toán 3850 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.85 Tỷ

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chi tiết Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Đường Hướng Ưu điểm Giá bán /m2 % Đóng Tổng giá trị HĐ
A1.2 LK09 95 m2 14 m Tây Bắc Gần Hồ 35 Triệu 90% 3.325 Tỷ
A1.2 LK11 12 80 m2 17 m Tây Nam Nhìn Chung Cư 50 Triệu 80% 4 Tỷ
A1.2 LK15 04 80 m2 17 m Đông Bắc Nhìn Chung Cư 60 Triệu 90% 4.8 Tỷ
A1.2 LK23 146.34 m2 17 m Đông Nam 2 Mặt Đường 31 Triệu 60% 4.53654 Tỷ
A2.3 LK04 100 m2 17 m Tây Nam Sát Đường 50 41 Triệu 100% 4.1 Tỷ
A2.4 LK10 100 m2 17 m Tây Nam Gần Trường Học 35.5 Triệu 100% 3.55 Tỷ
A2.4 LK19 14 100 m2 17 m Tây Nam Đường Lớn 39 Triệu 100% 3.9 Tỷ
B1.1 BT01 230 m2 14 m Đông Nam Sau Shophouse 30 Triệu 100% 6.9 Tỷ
B1.1 BT05 12 240 m2 14 m Tây nam Đường Lớn 38.5 Triệu 100% 9.24 Tỷ
B1.1 BT05 11 252 m2 46 x 25 m Đông Nam Ô Góc Đường 46 56 Triệu 100% 14.112 Tỷ
B1.1 LK04 116.69 m2 46 + 14 m Tây Bắc Ô Góc Chính 65 Triệu 100% 7.58485 Tỷ
B1.1 LK08 03 100 m2 14 m Đông Nam Sát Chung Cư 39.5 Triệu 100% 3.95 Tỷ
B1.1 LK10 82 m2 17 m Tây Bắc Nhìn chung cư 47 Triệu 100% 3.854 Tỷ
B1.2 LK01 85 m2 25 m Tây Bắc Đường Lớn 54 Triệu 100% 4.59 Tỷ
B1.3 BT08 183 m2 14 m Tây Bắc Cạnh Vườn Hoa 32 Triệu 100% 5.856 Tỷ
B1.3 BT14 04 202 m2 14 m Đông Bắc Góc Vườn Hoa 27.5 Triệu 100% 5.555 Tỷ
B1.3 BT15 06 203.75 m2 14 m Đông Nam Nhìn Trường Học 26.5 Triệu 100% 5.399375 Tỷ
B1.4 BT07 200 m2 14 m Tây Nam Nhìn Vườn Hoa 26 Triệu 100% 5.2 Tỷ
B1.4 LK13 100 m2 17 m Tây Nam Gần Hồ 37.5 Triệu 100% 3.75 Tỷ
B1.4 LK14 100 m2 17 m Tây Nam Gần Hồ 38.5 Triệu 100% 3.85 Tỷ

DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN

Kí hiệu Tòa Tầng Căn Hướng ban công Góc/Thường Số PN Diện tích Giá bán /m2 Tổng giá trị HĐ Chênh

Call Now