Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.2
 Tên lôLK01
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng80%
 Diện tích100m2
 Ưu điểmVị Trí KD
 Giá bán68 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán6.80 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng6.80 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.4
 Tên lôLK17
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền6.9
 Mặt hậu6.9
 Mặt đường25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích138.7m2
 Ưu điểmMặt Kênh
 Giá bán65 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán9.02 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng9.02 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK39
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng80
 Diện tích100m2
 Ưu điểmVen Hồ
 Giá bán46 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.60 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.60 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB2.1
 Tên lôLK01
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng76%
 Diện tích85.6m2
 Ưu điểmBán Đảo
 Giá bán33 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán2.82 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng2.82 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.2
 Tên lôLK06
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng80%
 Diện tích100m2
 Ưu điểmGiá rẻ
 Giá bán60 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán6.00 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng6.00 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.1
 Tên lôLK01
 Ô số
 Số tầng06
 Mặt tiền10
 Mặt hậu10
 Mặt đường60m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng60
 Diện tích300m2
 Ưu điểmXây 6 Tầng
 Giá bán116 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán34.80 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng34.80 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.7
 Tên lôLK09
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng80
 Diện tích90m2
 Ưu điểmNhìn V.Hoa
 Giá bán55 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.95 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.95 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.3
 Tên lôLK07
 Ô số
 Số tầng06
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng76%
 Diện tích100m2
 Ưu điểmXây 6 Tầng
 Giá bán48.5 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.85 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.85 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.2
 Tên lôBT01
 Ô số
 Số tầng03
 Mặt tiền10
 Mặt hậu10
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng50%
 Diện tích200m2
 Ưu điểmView V.Hoa
 Giá bán45 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán9.00 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng9.00 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.1
 Tên lôLK14
 Ô số9
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng83
 Diện tích90m2
 Ưu điểmGóc V.Hoa
 Giá bán85 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán7.65 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng7.65 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.3
 Tên lôBT03
 Ô số
 Số tầng03
 Mặt tiền10
 Mặt hậu10
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng50%
 Diện tích200m2
 Ưu điểmView V.Hoa
 Giá bán36 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán7.20 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng7.20 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.3
 Tên lôBT03
 Ô số09
 Số tầng03
 Mặt tiền30
 Mặt hậu32
 Mặt đường14+14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng50%
 Diện tích225.95m2
 Ưu điểmLô Góc
 Giá bán47 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán10.62 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng10.62 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.2
 Tên lôLK17
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích102.8m2
 Ưu điểmView Hồ
 Giá bán83 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán8.53 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng8.53 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB2.4
 Tên lôBT01
 Ô số
 Số tầng3
 Mặt tiền10
 Mặt hậu10
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng50
 Diện tích200m2
 Ưu điểmView T.Học
 Giá bán45 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán9.00 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng9.00 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.3
 Tên lôLK04
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền5
 Mặt hậu5
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng78
 Diện tích75m2
 Ưu điểmMặt Kênh
 Giá bán70 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán5.25 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng5.25 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.1
 Tên lôLK07
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích100m2
 Ưu điểmGiá rẻ
 Giá bán57 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán5.70 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng5.70 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.1
 Tên lôBT04
 Ô số
 Số tầng03
 Mặt tiền12
 Mặt hậu12
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng50
 Diện tích240m2
 Ưu điểmGiá rẻ
 Giá bán45 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán10.80 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng10.80 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB2.3
 Tên lôLK11
 Ô số08
 Số tầng04
 Mặt tiền07
 Mặt hậu07
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng76%
 Diện tích157.5m2
 Ưu điểmGóc V.hoa
 Giá bán46 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán7.25 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng7.25 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB2.4
 Tên lôBT06
 Ô số
 Số tầng03
 Mặt tiền10
 Mặt hậu10
 Mặt đường50m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng50
 Diện tích225m2
 Ưu điểmĐường Lớn
 Giá bán68 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán15.30 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng15.30 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.2
 Tên lôLK09
 Ô số12
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng78
 Diện tích95m2
 Ưu điểmNhìn Chung Cư
 Giá bán57 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán5.42 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng5.42 Tỷ

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Nhà ở Liền Kề B1.2 LK01 100 m225 mTây NamVị Trí KD68 Triệu6.8 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A2.4 LK17 138.7 m225 mĐông NamMặt Kênh65 Triệu9.0155 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK39 100 m214 mĐông BắcVen Hồ46 Triệu4.6 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B2.1 LK01 85.6 m214 mĐông NamBán Đảo33 Triệu2.8248 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.2 LK06 100 m225 mTây NamGiá rẻ60 Triệu6 TỷCòn hàng
Shophouse A1.1 LK01 300 m260 mĐông NamXây 6 Tầng116 Triệu34.8 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A2.7 LK09 90 m214 mTây NamNhìn V.Hoa55 Triệu4.95 TỷCòn hàng
Shophouse A2.3 LK07 100 m214 mĐông BắcXây 6 Tầng48.5 Triệu4.85 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập A1.2 BT01 200 m214 mTây NamView V.Hoa45 Triệu9 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK14990 m225 mĐông BắcGóc V.Hoa85 Triệu7.65 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập B1.3 BT03 200 m214 mĐông NamView V.Hoa36 Triệu7.2 TỷCòn hàng
Biệt Thự Đơn Lập A2.3 BT0309225.95 m214+14 mĐông NamLô Góc47 Triệu10.61965 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK17 102.8 m225 mĐông NamView Hồ83 Triệu8.5324 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập B2.4 BT01 200 m214 mTây NamView T.Học45 Triệu9 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A2.3 LK04 75 m217 mTây NamMặt Kênh70 Triệu5.25 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK07 100 m214 mĐông BắcGiá rẻ57 Triệu5.7 TỷCòn hàng
Biệt Thự Đơn Lập B1.1 BT04 240 m214 mĐông BắcGiá rẻ45 Triệu10.8 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề B2.3 LK1108157.5 m214 mĐông NamGóc V.hoa46 Triệu7.245 TỷCòn hàng
Biệt Thự Song Lập B2.4 BT06 225 m250 mTây NamĐường Lớn68 Triệu15.3 TỷCòn hàng
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK091295 m214 mĐông NamNhìn Chung Cư57 Triệu5.415 TỷCòn hàng
1 2 18 19

=> Tổng Quan Khu Đô Thị Thanh Hà Chi Tiết

DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN

Kí hiệuTòaTầngCănHướng ban côngGóc/ThườngSố PNDiện tíchGiá bán /m2Tổng giá trị HĐChênh

Call Now