Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô BT01
 Ô số
 Số tầng 03
 Mặt tiền 10
 Mặt hậu 10
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 230m2
 Ưu điểm Sau Shophouse
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 29 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 6.67 Tỷ
 Số tiền thanh toán 6.67 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 6.67 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A3.1
 Tên lô LK01
 Ô số
 Số tầng 04
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Giá Rẻ
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 27.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2.75 Tỷ
 Số tiền thanh toán 2.75 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 2.75 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô BT02
 Ô số
 Số tầng 3.5
 Mặt tiền 12
 Mặt hậu 12
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 240m2
 Ưu điểm Mặt Tiền Rộng
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 29 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 6.96 Tỷ
 Số tiền thanh toán 6.96 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 6.96 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô BT01
 Ô số
 Số tầng 04
 Mặt tiền 29.1
 Mặt hậu 32
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 227.5m2
 Ưu điểm Ô Góc Chính
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 40 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 9.10 Tỷ
 Số tiền thanh toán 9.10 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 9.10 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô BT04
 Ô số 01
 Số tầng 03
 Mặt tiền 11.1
 Mặt hậu 11.1
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 255.3m2
 Ưu điểm Góc Vườn Hoa
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 27.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 7.02 Tỷ
 Số tiền thanh toán 7.02 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 7.02 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.2
 Tên lô BT03
 Ô số
 Số tầng 03
 Mặt tiền 12
 Mặt hậu 12
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 360m2
 Ưu điểm Biệt Thự Đơn Lập
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 23 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 8.28 Tỷ
 Số tiền thanh toán 8.28 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 8.28 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.3
 Tên lô LK06
 Ô số
 Số tầng 07
 Mặt tiền 5.1
 Mặt hậu 5.1
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 102m2
 Ưu điểm Shophouse Góc Vh
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 60 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 6.12 Tỷ
 Số tiền thanh toán 6.12 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 6.12 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.3
 Tên lô BT04
 Ô số
 Số tầng 3
 Mặt tiền 10.1
 Mặt hậu 10.1
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 202m2
 Ưu điểm Góc Vườn Hoa
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 35 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 7.07 Tỷ
 Số tiền thanh toán 7.07 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 7.07 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK03
 Ô số
 Số tầng 04
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 46m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Hai Mặt Thoáng
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 51 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 5.10 Tỷ
 Số tiền thanh toán 5.10 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 5.10 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.2
 Tên lô LK01
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 80%

Thông tin giá

 Diện tích 85m2
 Ưu điểm Đường Lớn
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 55 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 4.68 Tỷ
 Số tiền thanh toán 4.68 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 4.68 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.4
 Tên lô LK11
 Ô số
 Số tầng 04
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 75m2
 Ưu điểm Cổng Trường Học
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 38 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2.85 Tỷ
 Số tiền thanh toán 2.85 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 2.85 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK33
 Ô số 07
 Số tầng 04
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 80%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Gần Chung Cư
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 33 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3.30 Tỷ
 Số tiền thanh toán 3.30 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 3.30 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK40
 Ô số 12
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Góc Vườn Hoa
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 36 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Mua Bán
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3.60 Tỷ
 Số tiền thanh toán 3.60 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 3.60 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK27
 Ô số
 Số tầng 04
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Nhìn Trường Học
 Giá HĐ 16 Triệu/m2
 Giá bán 28.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1.60 Tỷ)
 Còn nợ 0% (1.60 Tỷ)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1.25 Tỷ
 Số tiền thanh toán 2.85 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 2.85 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK16
 Ô số
 Số tầng 04
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 90m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 52 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 4.68 Tỷ
 Số tiền thanh toán 4.68 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 4.68 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK16
 Ô số
 Số tầng 04
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 90m2
 Ưu điểm Đường Lớn
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 48.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đông Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 4.37 Tỷ
 Số tiền thanh toán 4.37 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 4.37 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.3
 Tên lô LK04
 Ô số
 Số tầng 04
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Đường Lớn
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 55 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 5.50 Tỷ
 Số tiền thanh toán 5.50 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 5.50 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK11
 Ô số
 Số tầng 04
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 90m2
 Ưu điểm Gần Chung Cư
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 40.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Mua Bán
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3.65 Tỷ
 Số tiền thanh toán 3.65 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 3.65 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK12
 Ô số
 Số tầng 04
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Nhìn Chợ Thanh Hà
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 35.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đông Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3.55 Tỷ
 Số tiền thanh toán 3.55 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 3.55 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.4
 Tên lô LK12
 Ô số
 Số tầng 04
 Mặt tiền 5.1
 Mặt hậu 5.1
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 102m2
 Ưu điểm Góc Vườn Hoa
 Giá HĐ 0 Triệu/m2
 Giá bán 56 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (0.00 Triệu)
 Còn nợ 0% (0.00 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 5.71 Tỷ
 Số tiền thanh toán 5.71 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng 5.71 Tỷ

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chi tiết Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Đường Hướng Ưu điểm Giá bán /m2 % Đóng Tổng giá trị HĐ
B1.1 BT01 230 m2 14 m Đông Nam Sau Shophouse 29 Triệu 100% 6.67 Tỷ
A3.1 LK01 100 m2 14 m Tây Bắc Giá Rẻ 27.5 Triệu 100% 2.75 Tỷ
B1.1 BT02 240 m2 14 m Tây Nam Mặt Tiền Rộng 29 Triệu 100% 6.96 Tỷ
B1.4 BT01 227.5 m2 17 m Đông Nam Ô Góc Chính 40 Triệu 100% 9.1 Tỷ
B1.4 BT04 01 255.3 m2 14 m Tây Nam Góc Vườn Hoa 27.5 Triệu 100% 7.02075 Tỷ
A2.2 BT03 360 m2 14 m Tây Bắc Biệt Thự Đơn Lập 23 Triệu 100% 8.28 Tỷ
A2.3 LK06 102 m2 17 m Đông Bắc Shophouse Góc Vh 60 Triệu 100% 6.12 Tỷ
B1.3 BT04 202 m2 14 m Đông Nam Góc Vườn Hoa 35 Triệu 100% 7.07 Tỷ
B1.1 LK03 100 m2 46 m Tây Bắc Hai Mặt Thoáng 51 Triệu 100% 5.1 Tỷ
B1.2 LK01 85 m2 25 m Tây Bắc Đường Lớn 55 Triệu 100% 4.675 Tỷ
A2.4 LK11 75 m2 17 m Tây Nam Cổng Trường Học 38 Triệu 100% 2.85 Tỷ
B1.4 LK33 07 100 m2 14 m Đông Bắc Gần Chung Cư 33 Triệu 100% 3.3 Tỷ
B1.4 LK40 12 100 m2 14 m Tây Nam Góc Vườn Hoa 36 Triệu 100% 3.6 Tỷ
B1.4 LK27 100 m2 14 m Đông Nam Nhìn Trường Học 28.5 Triệu 100% 2.85 Tỷ
B1.1 LK16 90 m2 25 m Đông Nam Nhìn Chung Cư 52 Triệu 100% 4.68 Tỷ
B1.1 LK16 90 m2 25 m Đông Bắc Đường Lớn 48.5 Triệu 100% 4.365 Tỷ
B1.3 LK04 100 m2 25 m Đông Bắc Đường Lớn 55 Triệu 100% 5.5 Tỷ
B1.1 LK11 90 m2 14 m Tây Nam Gần Chung Cư 40.5 Triệu 100% 3.645 Tỷ
B1.4 LK12 100 m2 17 m Đông Nam Nhìn Chợ Thanh Hà 35.5 Triệu 100% 3.55 Tỷ
A2.4 LK12 102 m2 25 m Đông Nam Góc Vườn Hoa 56 Triệu 100% 5.712 Tỷ

DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN

Kí hiệu Tòa Tầng Căn Hướng ban công Góc/Thường Số PN Diện tích Giá bán /m2 Tổng giá trị HĐ Chênh

Call Now