Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK08
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Ô Thường
 Giá HĐ 19 Triệu/m2
 Giá bán 33 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (1520 Triệu)
 Còn nợ 20% (380 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1400 Triệu
 Số tiền thanh toán 2920 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.3 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK10
 Ô số 14
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 95m2
 Ưu điểm Gần chung cư
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 36.5 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (1368 Triệu)
 Còn nợ 20% (342 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1757.5 Triệu
 Số tiền thanh toán 3125.5 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.4675 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK11
 Ô số 12
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 80m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 19 Triệu/m2
 Giá bán 55 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (1216 Triệu)
 Còn nợ 20% (304 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2880 Triệu
 Số tiền thanh toán 4096 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.4 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK15
 Ô số 05
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 80m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 19 Triệu/m2
 Giá bán 61 Triệu/m2
 Đã đóng 90% (1368 Triệu)
 Còn nợ 10% (152 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3360 Triệu
 Số tiền thanh toán 4728 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.88 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK16
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Gần hồ
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 36 Triệu/m2
 Đã đóng 90% (1620 Triệu)
 Còn nợ 10% (180 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1800 Triệu
 Số tiền thanh toán 3420 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.6 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK20
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 105.09m2
 Ưu điểm Thoáng 2 Mặt
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 41 Triệu/m2
 Đã đóng 90% (1702.458 Triệu)
 Còn nợ 10% (189.162 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2417.07 Triệu
 Số tiền thanh toán 4119.528 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.30869 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK23
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 69%

Thông tin giá

 Diện tích 146.34m2
 Ưu điểm 2 Mặt Đường
 Giá HĐ 20 Triệu/m2
 Giá bán 31 Triệu/m2
 Đã đóng 60% (1756.08 Triệu)
 Còn nợ 40% (1170.72 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1609.74 Triệu
 Số tiền thanh toán 3365.82 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.53654 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.3
 Tên lô LK03
 Ô số
 Số tầng 6
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 60m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Shophouse
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 110 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1800 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 9200 Triệu
 Số tiền thanh toán 11000 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 11 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.3
 Tên lô LK04
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Sát Đường 50
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 40 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2500 Triệu
 Số tiền thanh toán 4000 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.3
 Tên lô LK08
 Ô số 01
 Số tầng 4
 Mặt tiền 17
 Mặt hậu 22.5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 17 x 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Ô Góc Chính
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 46 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1800 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2800 Triệu
 Số tiền thanh toán 4600 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.6 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.4
 Tên lô LK05
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 117.5m2
 Ưu điểm 2 Mặt Thoáng
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 29 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1762.5 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1645 Triệu
 Số tiền thanh toán 3407.5 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.4075 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A2.4
 Tên lô LK07
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Nhìn Trường Học
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 31 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Mua Bán
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1600 Triệu
 Số tiền thanh toán 3100 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.1 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A3.1
 Tên lô LK01
 Ô số
 Số tầng 07
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 50m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Shophouse
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 55 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1800 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3700 Triệu
 Số tiền thanh toán 5500 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.5 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A3.1
 Tên lô LK01
 Ô số
 Số tầng 07
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 50m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Shophouse
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 57 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1800 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3900 Triệu
 Số tiền thanh toán 5700 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.7 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK07
 Ô số 01
 Số tầng 4
 Mặt tiền 24.1
 Mặt hậu 27
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 17 x 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 127.5m2
 Ưu điểm Ô Góc Chính
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 52 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1912.5 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 4717.5 Triệu
 Số tiền thanh toán 6630 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 6.63 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.3
 Tên lô BT08
 Ô số 05
 Số tầng 3
 Mặt tiền 15
 Mặt hậu 15
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công Đông Nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 183m2
 Ưu điểm Cạnh Vườn Hoa
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 32 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (2745 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3111 Triệu
 Số tiền thanh toán 5856 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.856 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.3
 Tên lô LK02
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 46m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 80%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Phố Đi Bộ
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 58 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Mua Bán
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 4300 Triệu
 Số tiền thanh toán 5800 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.8 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.3
 Tên lô LK14
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 30m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 121.29m2
 Ưu điểm View Hồ
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 68 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1819.35 Triệu)
 Còn nợ 0% (2.2737367544323E-13 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 6428.37 Triệu
 Số tiền thanh toán 8247.72 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 8.24772 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK01
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 25m
 Hướng ban công Tây Nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Đường lớn
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 48 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3300 Triệu
 Số tiền thanh toán 4800 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.8 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK06
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 05
 Mặt hậu 05
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Gần Hồ
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 40 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2500 Triệu
 Số tiền thanh toán 4000 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4 Tỷ

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chi tiết Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Đường Hướng Ưu điểm Giá bán /m2 % Đóng Tổng giá trị HĐ
A1.2 LK08 100 m2 14 m Đông Bắc Ô Thường 33 Triệu 80% 3.3 Tỷ
A1.2 LK10 14 95 m2 14 m Tây Bắc Gần chung cư 36.5 Triệu 80% 3.4675 Tỷ
A1.2 LK11 12 80 m2 17 m Tây Nam Nhìn Chung Cư 55 Triệu 80% 4.4 Tỷ
A1.2 LK15 05 80 m2 17 m Tây Bắc Nhìn Chung Cư 61 Triệu 90% 4.88 Tỷ
A1.2 LK16 100 m2 14 m Tây bắc Gần hồ 36 Triệu 90% 3.6 Tỷ
A1.2 LK20 105.09 m2 17 m Đông Bắc Thoáng 2 Mặt 41 Triệu 90% 4.30869 Tỷ
A1.2 LK23 146.34 m2 17 m Đông Nam 2 Mặt Đường 31 Triệu 60% 4.53654 Tỷ
A2.3 LK03 100 m2 60 m Đông Nam Shophouse 110 Triệu 100% 11 Tỷ
A2.3 LK04 100 m2 17 m Tây Nam Sát Đường 50 40 Triệu 100% 4 Tỷ
A2.3 LK08 01 100 m2 17 x 14 m Đông Bắc Ô Góc Chính 46 Triệu 100% 4.6 Tỷ
A2.4 LK05 117.5 m2 17 m Đông Nam 2 Mặt Thoáng 29 Triệu 100% 3.4075 Tỷ
A2.4 LK07 100 m2 14 m Tây nam Nhìn Trường Học 31 Triệu 100% 3.1 Tỷ
A3.1 LK01 100 m2 50 m Đông Bắc Shophouse 55 Triệu 100% 5.5 Tỷ
A3.1 LK01 100 m2 50 m Đông Bắc Shophouse 57 Triệu 100% 5.7 Tỷ
B1.1 LK07 01 127.5 m2 17 x 14 m Tây Bắc Ô Góc Chính 52 Triệu 100% 6.63 Tỷ
B1.3 BT08 05 183 m2 14 m Tây Bắc Cạnh Vườn Hoa 32 Triệu 100% 5.856 Tỷ
B1.3 LK02 100 m2 46 m Tây Bắc Phố Đi Bộ 58 Triệu 100% 5.8 Tỷ
B1.3 LK14 121.29 m2 30 m Tây Nam View Hồ 68 Triệu 100% 8.24772 Tỷ
B1.4 LK01 100 m2 25 m Đông Bắc Đường lớn 48 Triệu 100% 4.8 Tỷ
B1.4 LK06 100 m2 17 m Đông Nam Gần Hồ 40 Triệu 100% 4 Tỷ

DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN

Kí hiệu Tòa Tầng Căn Hướng ban công Góc/Thường Số PN Diện tích Giá bán /m2 Tổng giá trị HĐ Chênh

Call Now