04/11/2023 làm việc

04/11/2023

Làm việc để thống nhất việc xây dựng phần thô nhà ở tại Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5

Làm việc để thống nhất việc xây dựng phần thô nhà ở tại Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC CIENCO5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v làm việc về nội dung phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở)

Kính gửi

Địa chỉ :Ông (Bà) ………………………….

Căn hộ….. Tòa nhà……. – Khu đô thị Văn Phú – Victoria – Phú La – Hà Đông – Hà Nội

Điện thoại : ………….

Lô đất:………………….

Căn cứ Quyết định 961/QĐ-UBDN ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc cho phép thực hiện Dự án khu đô thị Thanh Hà B – Cienco 5; Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 17/4/2008 của UBND tỉnh Hà Tây về việc cho phép thực hiện Dự án khu đô thị Thanh Hà A – Cienco5;

Căn cứ Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của UBND tỉnh Hà Tây về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5:

Căn cứ Thông báo số 502/TB-VP ngày 31/10/2023 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét xử lý tồn tại của Dự án khu đô thị Thanh Hà – Cienco5 trên địa bàn quận Hà Đông và huyện Thanh Oai;

Xem thêm : Quy hoạch chi tiết khu đô thị Thanh Hà

Căn cứ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở giữa Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 và khách hàng mua nhà tại Dự án Khu đô thị Thanh Hà A – Cienco5 và Dự án Khu đô thị Thanh Hà B – Cienco5;

Để triển khai thực hiện các công việc của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở giữa Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 và ông là……….Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 trận trọng mời ông/bà đến làm việc để thống nhất việc xây dựng phần thô nhà ở tại Dự án Khu đô thị Thanh Hà A-Cienco 5 và Dự án Khu đô thị Thanh Hà B -Cienco 5.

Thời gian: Từ ngày 07/11/2023 đến hết ngày 15/11/2023

Địa chỉ làm việc: Phòng Kinh doanh – tầng 1 – toà nhà BQL dự án – lê A2.2.CCĐT02 – KĐT Thanh Hà A – Phú Lương – Hà Đông – Hà Nội.

làm việc phụ lục
biệt thự liền kề thanh hà

Tin liên quan

Call Now