05/07/2023 xử lý

05/07/2023

 Xử lý vi phạm tồn tại của khu đô thị Thanh Hà A,Thanh Hà B.

 Xử lý vi phạm tồn tại của khu đô thị Thanh Hà A,Thanh Hà B.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ XÂY DỰNG 

Số: 4693/SXD-TTr 

V/v thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 279/TB-VP ngày 13/6/2023 ( Tại Đây ) về xử lý vi phạm tồn tại của khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B.

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân quận Hà Đông;

– Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai;

– Tổng công ty công trình giao thông 5-CTCP; 

– Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở giao Thanh Tra Sở triển khai nhiệm vụ theo Thông báo số 279/TB-VP ngày 13/6/2023 của Văn phòng UBND Thành phố. Trong đó, Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn thống nhất kết luận chỉ đạo như sau: “4. Xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các dự Dự án đối ứng: Tại các khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B, đối với các hạng mục, công trình không có vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm về quy hoạch, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tham mưu, báo cáo UBND Thành phố để hoàn thiện các thủ tục liên quan đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Đối với các hạng mục, công trình vi phạm, yêu cầu làm rõ nội dung, mức độ vi phạm, căn cứ quy định của pháp luật đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND Thành phố”. 

Căn cứ Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội. Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Hà Đông, huyện Thanh Oai:

– Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan thuộc Quận, Huyện phối hợp với Chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án tổ chức rà soát, thống kê, kiểm đếm số lượng lô đất trên từng ô đất; các công trình, hạng mục công trình đến từng lô đất, ô đất tại Dự án đối ứng khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B; làm rõ các công trình, hạng mục công trình không vi phạm, có vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm về quy hoạch; quy mô vi phạm, mức độ vi phạm; kết quả xử lý vi phạm, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng công trình (chi tiết theo Phụ lục đính kèm);

– Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, đề xuất phương hướng xử lý đối với các trường hợp có vi phạm và không vi phạm như đã thống kê ở trên; báo cáo kết quả (bằng văn bản), kèm theo hồ sơ tài liệu liên quan về Sở Xây dựng trước ngày 10/7/2023, (qua Phòng Thanh tra 1-Thanh tra Sở, Email: ttxd.thanhtral@gmail.com) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Hà Đông, huyện Thanh Oai; Tổng công ty công trình giao thông 5-CTCP; Công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco5 phối hợp triển khai thực hiện./.

xử lýxử lýxử lýxử lý

Tổng quan khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Bảng giá nhà ở khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Quy hoạch khu đô thị Thanh Hà TẠI ĐÂY

Tin tức khu đô thị Thanh Hà mới nhất TẠI ĐÂY

Chúng tôi chuyên mua bán nhà đất khu đô thị Thanh Hà, với tiêu chí làm cầu nối giữa bên bán và bên mua đến với nhau nhanh nhất, chúng tôi mời quý khách hàng gặp trực tiếp chủ nhà để làm việc,với giá tốt nhất, đảm bảo tính pháp lý cho khách hàng.

Văn Phòng Bán Hàng Dự án – Khu Đô Thị Thanh Hà Cienco 5

https://www.chuyenhousing.com/ – Kênh thông tin khu đô thị Thanh Hà

Địa chỉ.B1.4 LK01 Số Nhà 11 Khu Đô Thị Thanh Hà – Kiến Hưng Hà Đông Hà Nội

Phụ Trách Bán Hàng:Nguyễn Thành Chuyên

Email.chuyenhousing@gmail.com|HOTLINE: 0985360690

xử lý

Tin liên quan

Call Now