Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK05
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường30m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây nam
 Mật độ xây dựng80
 Diện tích100m2
 Ưu điểmView Hồ
 Giá bán39 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.90 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.90 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.2
 Tên lôLK06
 Ô số04
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng80%
 Diện tích100m2
 Ưu điểmNhìn Chung Cư
 Giá bán36 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.60 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.60 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.3
 Tên lôLK14
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường30m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích121.29m2
 Ưu điểmView Hồ
 Giá bán67 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán8.13 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng8.13 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.3
 Tên lôLK10
 Ô số12
 Số tầng4
 Mặt tiền23,7
 Mặt hậu30
 Mặt đường25 x 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông nam
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích124,49m2
 Ưu điểmLô Góc
 Giá bán62 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán7.69 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng7.69 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.3
 Tên lôLK05
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây nam
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích100m2
 Ưu điểmNhìn Chung Cư
 Giá bán45 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.50 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.50 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.1
 Tên lôLK14
 Ô số09
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng83
 Diện tích90m2
 Ưu điểmGóc vườn hoa
 Giá bán48 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.32 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.32 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.1
 Tên lôLK03
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường46m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Bắc
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích100m2
 Ưu điểmPhố Đi Bộ
 Giá bán50 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán5.00 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng5.00 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.1
 Tên lôLK02
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường46m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Bắc
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích100m2
 Ưu điểmPhố Đi Bộ
 Giá bán52 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán5.20 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng5.20 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.1
 Tên lôLK14
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Bắc
 Mật độ xây dựng83
 Diện tích90m2
 Ưu điểmNhìn Chung Cư
 Giá bán45 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.05 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.05 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.1
 Tên lôLK09
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng80
 Diện tích92,23m2
 Ưu điểmView Trường
 Giá bán50 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.60 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.60 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.2
 Tên lôLK02
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Bắc
 Mật độ xây dựng78
 Diện tích100m2
 Ưu điểmCạnh vườn hoa
 Giá bán33 Triệu/m2
 Đã đóng80% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.30 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.30 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.2
 Tên lôLK01
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Bắc
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích100m2
 Ưu điểmVen Hồ
 Giá bán34 Triệu/m2
 Đã đóng90% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.40 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.40 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.2
 Tên lôLK10
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Bắc
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích95m2
 Ưu điểmGần Hồ
 Giá bán35 Triệu/m2
 Đã đóng90% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.33 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.33 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.1
 Tên lôLK07
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền24.1
 Mặt hậu27
 Mặt đường17 x 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Bắc
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích127.5m2
 Ưu điểmÔ Góc Chính
 Giá bán52 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán6.63 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng6.63 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôBT07
 Ô số
 Số tầng3
 Mặt tiền10
 Mặt hậu10
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng50
 Diện tích200m2
 Ưu điểmNhìn Vườn Hoa
 Giá bán26 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán5.20 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng5.20 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.2
 Tên lôLK15
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích80m2
 Ưu điểmNhìn Chung Cư
 Giá bán60 Triệu/m2
 Đã đóng90% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.80 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.80 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.2
 Tên lôLK20
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích104.33m2
 Ưu điểmNhìn Vườn Hoa
 Giá bán40 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.17 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.17 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.3
 Tên lôLK15
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích89.5m2
 Ưu điểmVen Gần hồ
 Giá bán62 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán5.55 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng5.55 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK38
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Bắc
 Mật độ xây dựng83
 Diện tích100m2
 Ưu điểmView C.Cư
 Giá bán42 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.20 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.20 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.3
 Tên lôLK05
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây nam
 Mật độ xây dựng83
 Diện tích100m2
 Ưu điểmNhìn Chung Cư
 Giá bán55 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán5.50 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng5.50 Tỷ

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK05 100 m230 mTây namView Hồ39 Triệu3.9 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.2 LK0604100 m214 mĐông BắcNhìn Chung Cư36 Triệu3.6 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.3 LK14 121.29 m230 mTây NamView Hồ67 Triệu8.12643 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.3 LK1012124,49 m225 x 17 mĐông namLô Góc62 Triệu7.688 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.3 LK05 100 m217 mTây namNhìn Chung Cư45 Triệu4.5 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK140990 m225 mĐông BắcGóc vườn hoa48 Triệu4.32 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK03 100 m246 mTây BắcPhố Đi Bộ50 Triệu5 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK02 100 m246 mTây BắcPhố Đi Bộ52 Triệu5.2 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK14 90 m214 mTây BắcNhìn Chung Cư45 Triệu4.05 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK09 92,23 m225 mĐông NamView Trường50 Triệu4.6 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK02 100 m214 mTây BắcCạnh vườn hoa33 Triệu3.3 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK01 100 m214 mTây BắcVen Hồ34 Triệu3.4 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK10 95 m214 mTây BắcGần Hồ35 Triệu3.325 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.1 LK07 127.5 m217 x 14 mTây BắcÔ Góc Chính52 Triệu6.63 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập B1.4 BT07 200 m214 mĐông BắcNhìn Vườn Hoa26 Triệu5.2 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK15 80 m217 mĐông BắcNhìn Chung Cư60 Triệu4.8 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK20 104.33 m217 mĐông NamNhìn Vườn Hoa40 Triệu4.1732 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.3 LK15 89.5 m225 mĐông NamVen Gần hồ62 Triệu5.549 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK38 100 m217 mTây BắcView C.Cư42 Triệu4.2 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.3 LK05 100 m217 mTây namNhìn Chung Cư55 Triệu5.5 TỷĐã bán
1 2 17 18 19

=> Tổng Quan Khu Đô Thị Thanh Hà Chi Tiết

DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN

Kí hiệuTòaTầngCănHướng ban côngGóc/ThườngSố PNDiện tíchGiá bán /m2Tổng giá trị HĐChênh

Call Now