Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.4
 Tên lôLK08
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây nam
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích100m2
 Ưu điểmNhìn Trường Học
 Giá bán30 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.00 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.00 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.4
 Tên lôLK07
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây nam
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích100m2
 Ưu điểmNhìn Trường Học
 Giá bán31 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Mua Bán
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.10 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.10 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.3
 Tên lôBT01
 Ô số
 Số tầng03
 Mặt tiền14
 Mặt hậu14
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐồn Nam
 Mật độ xây dựng50
 Diện tích280m2
 Ưu điểmMặt Kênh
 Giá bán36 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán10.08 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng10.08 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.3
 Tên lôLK05
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Bắc
 Mật độ xây dựng78
 Diện tích75m2
 Ưu điểmMặt Kênh
 Giá bán45 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.38 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.38 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.3
 Tên lôLK03
 Ô số
 Số tầng06
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường60m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích100m2
 Ưu điểm Xây 6 Tầng
 Giá bán100 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán10.00 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng10.00 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.3
 Tên lôLK01
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây nam
 Mật độ xây dựng78
 Diện tích100m2
 Ưu điểm Tiện KD
 Giá bán35 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.50 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.50 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.2
 Tên lôLK24
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Nam
 Mật độ xây dựng74
 Diện tích125m2
 Ưu điểm2 Mặt Thoáng
 Giá bán27.8 Triệu/m2
 Đã đóng80% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.48 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.48 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA1.2
 Tên lôLK07
 Ô số14
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích100m2
 Ưu điểmNhìn Chung Cư
 Giá bán40 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.00 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.00 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB2.3
 Tên lôLK04
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây nam
 Mật độ xây dựng78
 Diện tích100m2
 Ưu điểm Ven Hồ
 Giá bán31.5 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.15 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.15 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB2.1
 Tên lôLK02
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Bắc
 Mật độ xây dựng83
 Diện tích85.6m2
 Ưu điểmHồ Thanh Hà
 Giá bán39 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.34 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.34 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB2.1
 Tên lôLK04
 Ô số
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông nam
 Mật độ xây dựng83
 Diện tích85,6m2
 Ưu điểmView Hồ
 Giá bán39 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.32 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.32 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB2.1
 Tên lôLK02
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền5
 Mặt hậu5
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích80m2
 Ưu điểmView Hồ
 Giá bán41 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.28 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.28 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuA2.7
 Tên lôLK07
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông nam
 Mật độ xây dựng83
 Diện tích90m2
 Ưu điểm Giá rẻ
 Giá bán36 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.24 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.24 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK11
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng80
 Diện tích100m2
 Ưu điểmĐường Lớn
 Giá bán46 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.60 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.60 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK17
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích125m2
 Ưu điểmNhìn Chung Cư
 Giá bán36 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán4.50 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng4.50 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôBT12
 Ô số
 Số tầng3
 Mặt tiền10
 Mặt hậu10
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng50
 Diện tích230m2
 Ưu điểmNhìn Vườn Hoa
 Giá bán25 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán5.75 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng5.75 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK20
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích100m2
 Ưu điểm2 Mặt Thoáng
 Giá bán30 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Mua Bán
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.00 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.00 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK18
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàĐông Bắc
 Mật độ xây dựng76
 Diện tích100m2
 Ưu điểmGần Hồ
 Giá bán37 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.70 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.70 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK39
 Ô số19
 Số tầng4
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng80
 Diện tích100m2
 Ưu điểm View Trường
 Giá bán34 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Mua Bán
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.40 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.40 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khuB1.4
 Tên lôLK14
 Ô số
 Số tầng04
 Mặt tiền05
 Mặt hậu05
 Mặt đường17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh

Thông tin giá

 Hướng nhàTây Nam
 Mật độ xây dựng78
 Diện tích100m2
 Ưu điểmGần Hồ
 Giá bán38.5 Triệu/m2
 Đã đóng100% (0.00 Triệu)
 Giấy tờHợp Đồng Đặt Cọc
 ThuếBên Bán
 Số tiền thanh toán3.85 Tỷ
 Tổng giá trị hợp đồng3.85 Tỷ

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chi tiếtLoại hìnhPhân khuPhân lôÔ SốDiện tíchĐườngHướngƯu điểmGiá bán /m2Tổng giá trị HĐTrạng thái
Nhà ở Liền Kề A2.4 LK08 100 m214 mTây namNhìn Trường Học30 Triệu3 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.4 LK07 100 m214 mTây namNhìn Trường Học31 Triệu3.1 TỷĐã bán
Biệt Thự Đơn Lập A2.3 BT01 280 m217 mĐồn NamMặt Kênh36 Triệu10.08 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.3 LK05 75 m217 mTây BắcMặt Kênh45 Triệu3.375 TỷĐã bán
Shophouse A2.3 LK03 100 m260 mĐông Nam Xây 6 Tầng100 Triệu10 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.3 LK01 100 m214 mTây nam Tiện KD35 Triệu3.5 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK24 125 m214 mĐông Nam2 Mặt Thoáng27.8 Triệu3.475 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A1.2 LK0714100 m214 mTây NamNhìn Chung Cư40 Triệu4 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B2.3 LK04 100 m214 mTây nam Ven Hồ31.5 Triệu3.15 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B2.1 LK02 85.6 m214 mTây BắcHồ Thanh Hà39 Triệu3.3384 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B2.1 LK04 85,6 m217 mĐông namView Hồ39 Triệu3.315 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B2.1 LK02 80 m217 mĐông BắcView Hồ41 Triệu3.28 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề A2.7 LK07 90 m217 mĐông nam Giá rẻ36 Triệu3.24 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK11 100 m217 mĐông BắcĐường Lớn46 Triệu4.6 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK17 125 m217 mTây NamNhìn Chung Cư36 Triệu4.5 TỷĐã bán
Biệt Thự Song Lập B1.4 BT12 230 m214 mTây NamNhìn Vườn Hoa25 Triệu5.75 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK20 100 m214 mĐông Bắc2 Mặt Thoáng30 Triệu3 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK18 100 m217 mĐông BắcGần Hồ37 Triệu3.7 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK3919100 m214 mTây Nam View Trường34 Triệu3.4 TỷĐã bán
Nhà ở Liền Kề B1.4 LK14 100 m217 mTây NamGần Hồ38.5 Triệu3.85 TỷĐã bán
1 2 16 17 18 19

=> Tổng Quan Khu Đô Thị Thanh Hà Chi Tiết

DANH SÁCH CĂN HỘ CHUNG CƯ CẦN BÁN

Kí hiệuTòaTầngCănHướng ban côngGóc/ThườngSố PNDiện tíchGiá bán /m2Tổng giá trị HĐChênh

Call Now