Tháng Chín 18, 2019

Hợp đồng đặt cọc văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán biệt thự an vượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________ MẪU THAM KHẢO HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC Số: _____ Căn cứ: Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước CHXHCH Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; […]

Đọc tiếp
Tháng Chín 18, 2019

Văn bản đề nghị đặt chỗ mua biệt thự dương nội an vượng villa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———————————— VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ Kính gửi: Chi nhánh Hà Tây – Công ty CP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội Tên tôi là: ……………………………………………………………………… CMND số:  ……………….Ngày cấp: ……………….Nơi cấp: ………………. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………… Địa chỉ […]

Đọc tiếp

Call Now