Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK11
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 80m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 19 Triệu/m2
 Giá bán 56 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (1216 Triệu)
 Còn nợ 20% (304 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2960 Triệu
 Số tiền thanh toán 4176 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.48 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK15
 Ô số 05
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 80m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 19 Triệu/m2
 Giá bán 60 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (1216 Triệu)
 Còn nợ 20% (304 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3280 Triệu
 Số tiền thanh toán 4496 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.8 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK14
 Ô số 09
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 90m2
 Ưu điểm Góc Vườn Hoa
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 54 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1350 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3510 Triệu
 Số tiền thanh toán 4860 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.86 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.3
 Tên lô BT08
 Ô số
 Số tầng 3
 Mặt tiền 15
 Mặt hậu 15
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công Đông Nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 183m2
 Ưu điểm Cạnh Vườn Hoa
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 34 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (2745 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3477 Triệu
 Số tiền thanh toán 6222 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 6.222 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK01
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 25m
 Hướng ban công Tây Nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Đường lớn
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 55 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 4000 Triệu
 Số tiền thanh toán 5500 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.5 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK16
 Ô số 05
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Gần Hồ
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 36 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2100 Triệu
 Số tiền thanh toán 3600 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.6 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK25
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 80%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Ô Thường
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 28 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1300 Triệu
 Số tiền thanh toán 2800 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 2.8 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK38
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 41 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2600 Triệu
 Số tiền thanh toán 4100 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.1 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK39
 Ô số 19
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 80%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Nhìn Trường Học
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 33.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Mua Bán
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1850 Triệu
 Số tiền thanh toán 3350 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.35 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B2.3
 Tên lô LK12
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây bắc
 Mặt đường 30m
 Hướng ban công Đông nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 112.5m2
 Ưu điểm Đường Lớn
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 46 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1687.5 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3487.5 Triệu
 Số tiền thanh toán 5175 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.175 Tỷ

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Chi tiết Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Đường Hướng Ưu điểm Giá bán /m2 % Đóng Tổng giá trị HĐ
A1.2 LK11 80 m2 17 m Tây Nam Nhìn Chung Cư 56 Triệu 80% 4.48 Tỷ
A1.2 LK15 05 80 m2 17 m Đông Bắc Nhìn Chung Cư 60 Triệu 80% 4.8 Tỷ
B1.1 LK14 09 90 m2 25 m Đông Bắc Góc Vườn Hoa 54 Triệu 100% 4.86 Tỷ
B1.3 BT08 183 m2 14 m Tây Bắc Cạnh Vườn Hoa 34 Triệu 100% 6.222 Tỷ
B1.4 LK01 100 m2 25 m Đông Bắc Đường lớn 55 Triệu 100% 5.5 Tỷ
B1.4 LK16 05 100 m2 17 m Đông Bắc Gần Hồ 36 Triệu 100% 3.6 Tỷ
B1.4 LK25 100 m2 14 m Đông Bắc Ô Thường 28 Triệu 100% 2.8 Tỷ
B1.4 LK38 100 m2 17 m Tây Bắc Nhìn Chung Cư 41 Triệu 100% 4.1 Tỷ
B1.4 LK39 19 100 m2 14 m Tây Nam Nhìn Trường Học 33.5 Triệu 100% 3.35 Tỷ
B2.3 LK12 112.5 m2 30 m Tây bắc Đường Lớn 46 Triệu 100% 5.175 Tỷ
10 BĐS1

Call Now