Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK06
 Ô số 19
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 75m2
 Ưu điểm Diện tích nhỏ
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 45 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (1080 Triệu)
 Còn nợ 20% (270 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2025 Triệu
 Số tiền thanh toán 3105 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.375 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.3
 Tên lô BT09
 Ô số 05
 Số tầng 3
 Mặt tiền 10
 Hướng nhà Đông Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 200m2
 Ưu điểm Gần Hồ
 Giá HĐ 17 Triệu/m2
 Giá bán 37.5 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (2720 Triệu)
 Còn nợ 20% (680 Triệu)
 Giấy tờ Phiếu Thu
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 4100 Triệu
 Số tiền thanh toán 6820 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 7.5 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.3
 Tên lô BT10
 Ô số 17
 Số tầng 3
 Mặt tiền 10
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 200m2
 Ưu điểm Gần Hồ
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 37.5 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (2880 Triệu)
 Còn nợ 20% (720 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3900 Triệu
 Số tiền thanh toán 6780 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 7.5 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK03
 Ô số 05
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 46m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Phố Đi Bộ
 Giá HĐ 16 Triệu/m2
 Giá bán 55 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1600 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3900 Triệu
 Số tiền thanh toán 5500 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.5 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK10
 Ô số 23
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 82m2
 Ưu điểm Nhìn chung cư
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 45 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1230 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2460 Triệu
 Số tiền thanh toán 3690 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.69 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK16
 Ô số 05
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Gần Hồ
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 38.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2350 Triệu
 Số tiền thanh toán 3850 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.85 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK38
 Ô số 29
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 45 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3000 Triệu
 Số tiền thanh toán 4500 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.5 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK39
 Ô số 15
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 80%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Nhìn Trường Học
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 36.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2150 Triệu
 Số tiền thanh toán 3650 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.65 Tỷ

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ CIENCO 5 - MƯỜNG THANH

Chi tiết Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Đường Hướng Ưu điểm Giá bán /m2 % Đóng Tổng giá trị HĐ
A1.2 LK06 19 75 m2 14 m Tây Bắc Diện tích nhỏ 45 Triệu 80% 3.375 Tỷ
A1.3 BT09 05 200 m2 14 m Đông Nam Gần Hồ 37.5 Triệu 80% 7.5 Tỷ
A1.3 BT10 17 200 m2 14 m Đông Bắc Gần Hồ 37.5 Triệu 80% 7.5 Tỷ
B1.1 LK03 05 100 m2 46 m Tây Bắc Phố Đi Bộ 55 Triệu 100% 5.5 Tỷ
B1.1 LK10 23 82 m2 17 m Tây Bắc Nhìn chung cư 45 Triệu 100% 3.69 Tỷ
B1.4 LK16 05 100 m2 17 m Đông Bắc Gần Hồ 38.5 Triệu 100% 3.85 Tỷ
B1.4 LK38 29 100 m2 17 m Tây Bắc Nhìn Chung Cư 45 Triệu 100% 4.5 Tỷ
B1.4 LK39 15 100 m2 14 m Tây Nam Nhìn Trường Học 36.5 Triệu 100% 3.65 Tỷ
8 BĐS1