Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK06
 Ô số 19
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 75m2
 Ưu điểm Diện tích nhỏ
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 41 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (1080 Triệu)
 Còn nợ 20% (270 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1725 Triệu
 Số tiền thanh toán 2805 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.075 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK10
 Ô số 18
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 95m2
 Ưu điểm Gần chung cư
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 35,5 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (1368 Triệu)
 Còn nợ 20% (342 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1615 Triệu
 Số tiền thanh toán 2983 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.325 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A3.1
 Tên lô LK01
 Ô số 41
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 102m2
 Ưu điểm Mặt Tiền 6M
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 38,5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1836 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2040 Triệu
 Số tiền thanh toán 3876 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.876 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A3.1
 Tên lô LK01
 Ô số 64
 Số tầng
 Mặt tiền 6
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 102m2
 Ưu điểm Mặt Tiền 6M
 Giá HĐ 18 Triệu/m2
 Giá bán 35 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (1468.8 Triệu)
 Còn nợ 20% (367.2 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1734 Triệu
 Số tiền thanh toán 3202.8 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.57 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK03
 Ô số 05
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 46m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Phố Đi Bộ
 Giá HĐ 16 Triệu/m2
 Giá bán 55 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1600 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3900 Triệu
 Số tiền thanh toán 5500 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.5 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK10
 Ô số 23
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 82m2
 Ưu điểm Nhìn chung cư
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 43 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1230 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2296 Triệu
 Số tiền thanh toán 3526 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.526 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK38
 Ô số 29
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 45 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3000 Triệu
 Số tiền thanh toán 4500 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.5 Tỷ

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ CIENCO 5 - MƯỜNG THANH

Chi tiết Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Đường Hướng Ưu điểm Giá bán /m2 % Đóng Tổng giá trị HĐ
A1.2 LK06 19 75 m2 14 m Tây Bắc Diện tích nhỏ 41 Triệu 80% 3.075 Tỷ
A1.2 LK10 18 95 m2 14 m Tây Bắc Gần chung cư 35,5 Triệu 80% 3.325 Tỷ
A3.1 LK01 41 102 m2 14 m Tây Nam Mặt Tiền 6M 38,5 Triệu 100% 3.876 Tỷ
A3.1 LK01 64 102 m2 14 m Tây Nam Mặt Tiền 6M 35 Triệu 80% 3.57 Tỷ
B1.1 LK03 05 100 m2 46 m Tây Bắc Phố Đi Bộ 55 Triệu 100% 5.5 Tỷ
B1.1 LK10 23 82 m2 17 m Tây Bắc Nhìn chung cư 43 Triệu 100% 3.526 Tỷ
B1.4 LK38 29 100 m2 17 m Tây Bắc Nhìn Chung Cư 45 Triệu 100% 4.5 Tỷ
7 BĐS1