Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK11
 Ô số 14
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 78%

Thông tin giá

 Diện tích 80m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 19 Triệu/m2
 Giá bán 60 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (1216 Triệu)
 Còn nợ 20% (304 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3280 Triệu
 Số tiền thanh toán 4496 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.8 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu A1.2
 Tên lô LK15
 Ô số 07
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 80m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 19 Triệu/m2
 Giá bán 63 Triệu/m2
 Đã đóng 80% (1216 Triệu)
 Còn nợ 20% (304 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3520 Triệu
 Số tiền thanh toán 4736 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.04 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.1
 Tên lô LK14
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 25m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 90m2
 Ưu điểm Nhìn Trường Việt ý
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 36 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1350 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1890 Triệu
 Số tiền thanh toán 3240 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.24 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.3
 Tên lô BT08
 Ô số
 Số tầng 3
 Mặt tiền 15
 Mặt hậu 15
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công Đông Nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 50%

Thông tin giá

 Diện tích 183m2
 Ưu điểm Cạnh Vườn Hoa
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 34 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (2745 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3477 Triệu
 Số tiền thanh toán 6222 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 6.222 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK01
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 25m
 Hướng ban công Tây Nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Đường lớn
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 55 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 4000 Triệu
 Số tiền thanh toán 5500 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.5 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK38
 Ô số 28
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 42 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2700 Triệu
 Số tiền thanh toán 4200 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.2 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK38
 Ô số 29
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Bắc
 Mặt đường 17m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 83%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Nhìn Chung Cư
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 43 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 2800 Triệu
 Số tiền thanh toán 4300 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 4.3 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B1.4
 Tên lô LK39
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây Nam
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 80%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Nhìn Trường Học
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 34 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1900 Triệu
 Số tiền thanh toán 3400 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.4 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B2.3
 Tên lô LK04
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Đông Bắc
 Mặt đường 14m
 Hướng ban công Tây Nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 100m2
 Ưu điểm Gần Khu Thể Thao
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 30.5 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1500 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 1550 Triệu
 Số tiền thanh toán 3050 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 3.05 Tỷ

Thông tin cơ bản

 Phân khu B2.3
 Tên lô LK12
 Ô số
 Số tầng 4
 Mặt tiền 5
 Mặt hậu 5
 Hướng nhà Tây bắc
 Mặt đường 30m
 Hướng ban công Đông nam
 Phòng ngủ
 Phòng vệ sinh
 Mật độ xây dựng 76%

Thông tin giá

 Diện tích 112.5m2
 Ưu điểm Đường Lớn
 Giá HĐ 15 Triệu/m2
 Giá bán 46 Triệu/m2
 Đã đóng 100% (1687.5 Triệu)
 Còn nợ 0% (0 Triệu)
 Giấy tờ Hợp Đồng Đặt Cọc
 Thuế Bên Bán
 Chênh lệch 3487.5 Triệu
 Số tiền thanh toán 5175 Triệu
 Tổng giá trị hợp đồng 5.175 Tỷ

DANH SÁCH BÁN BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ CIENCO 5 - MƯỜNG THANH

Chi tiết Phân khu Phân lô Ô Số Diện tích Đường Hướng Ưu điểm Giá bán /m2 % Đóng Tổng giá trị HĐ
A1.2 LK11 14 80 m2 17 m Tây Nam Nhìn Chung Cư 60 Triệu 80% 4.8 Tỷ
A1.2 LK15 07 80 m2 17 m Đông Bắc Nhìn Chung Cư 63 Triệu 80% 5.04 Tỷ
B1.1 LK14 90 m2 25 m Đông Bắc Nhìn Trường Việt ý 36 Triệu 100% 3.24 Tỷ
B1.3 BT08 183 m2 14 m Tây Bắc Cạnh Vườn Hoa 34 Triệu 100% 6.222 Tỷ
B1.4 LK01 100 m2 25 m Đông Bắc Đường lớn 55 Triệu 100% 5.5 Tỷ
B1.4 LK38 28 100 m2 17 m Tây Bắc Nhìn Chung Cư 42 Triệu 100% 4.2 Tỷ
B1.4 LK38 29 100 m2 17 m Tây Bắc Nhìn Chung Cư 43 Triệu 100% 4.3 Tỷ
B1.4 LK39 100 m2 14 m Tây Nam Nhìn Trường Học 34 Triệu 100% 3.4 Tỷ
B2.3 LK04 100 m2 14 m Đông Bắc Gần Khu Thể Thao 30.5 Triệu 100% 3.05 Tỷ
B2.3 LK12 112.5 m2 30 m Tây bắc Đường Lớn 46 Triệu 100% 5.175 Tỷ
10 BĐS1
0985360690